Wybierz produkt:

Campus

Dla edukacji:

Campus Junior

Chmurowe rozwiązanie edukacyjne dla szkół i uczelni

Chmurowe rozwiązanie edukacyjne dla dla przedszkoli

OfficeintheCloud
Multiaudyt

Dla biznesu:

Service
Easyoffice

oprogramowanie chmurowe dla MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)

oprogramowanie wydruków, kopii i skanów dla średnich i dużych przedsiębiorstw

oprogramowanie monitorujące flotę urządzeń sieciowych dla MŚP

oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo i poufność korzystania z urządzeń biurowych

Event Cloud
TruckintheCloud
Everywhere

oprogramowanie chmurowe dla firm organizujących konferencje i wydarzenia, tj. wystawy, targi, itp.

oprogramowanie chmurowe przeznaczone dla firm transportowych i spedycyjnych

oprogramowanie chmurowe dla jednostek samorządowych i miejsc użyteczności publicznej

Cennik dla Dealerów Euroimpex:

Pobierz Cennik

Documaster Campus to środowisko informatyczne typu chmurowego, wspomagające nowoczesną edukację. Umożliwia gromadzenie i dystrybucję materiałów edukacyjnych z różnych źródeł, m.in. zdigitalizowanych książek, materiałów własnych nauczycieli i uczniów, czy filmów. Przechowywane materiały mogą być współdzielone przez użytkowników systemu, tj. uczniów

i nauczycieli, a także studentów i wykładowców uczelni wyższych.Documaster Campus integruje gromadzoną wiedzę z powszechnie używanymi technologiami komunikacyjnymi w edukacji: smartfonami, tabletami, komputerami przenośnymi, tablicami interaktywnymi, pracowniami językowymi, laboratoriami cyfrowymi. Zapewnia użytkownikom stały dostęp do treści zgromadzonych w systemie oraz zasobach cyfrowych bibliotek wyższych uczelni. Documaster Campus obejmuje także urządzenia wielofunkcyjne, umożliwiając uczniom i nauczycielom łatwy dostęp do profesjonalnych usług drukowania, skanowania

i kopiowania dokumentów na samoobsługowych, kolorowych urządzeniach cyfrowych. Dodatkowo w ramach rozwiązania oferowane są materiały dydaktyczne, szkolenia oraz system certyfikacji.Zastosowanie szeregu nowoczesnych narzędzi zintegrowanych z rozwiązaniem chmurowym.

Wiedza najwyższej jakości w jednym miejscu

Documaster Campus umożliwia:

- podniesienie efektywności przyswajanej wiedzy,

- zapewnienie swobodnego dostępu do wiedzy wszystkim użytkownikom systemu 24 godziny/dobę, w każdym miejscu

z dostępem do Internetu,

- obniżenie kosztów nauczania poprzez przechowywanie zasobów w formie cyfrowej i ich tani wydruk na żądanie,

- wyrównywanie szans dzięki możliwości zdalnego nauczania uczniów np. niepełnosprawnych, chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- eliminowanie wysokich opłat serwisowych za dotychczasowo użytkowane urządzenia drukujące.

Documaster Campus to również:

- wyrównanie szans społecznych i zmniejszenie efektu wykluczenia cyfrowego,

– wszyscy uczniowie mają równy dostęp do wiedzy oraz mają możliwość korzystania z najnowszych technologii MS Office365,

- łatwe dostosowanie programu nauczania do poziomu poszczególnych uczniów lub ich grup w zależności od osiąganych postępów w nauce, zaangażowania i zainteresowań (tzw. kastomizacja).

- możliwość odtwarzania przez uczniów przygotowanych przez nauczycieli lekcji, bezpośrednio w intuicyjnym interfejsie WWW Documaster Campus.

- możliwość zintegrowania szkół z zasobami bibliotecznymi wyższych uczelni, a tym samym korzystanie przez uczniów

i nauczycieli z wiedzy najwyższej jakości.

- moduł komunikatora umożliwiającego szybkie wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu.

- uczniowskie e-portfolio – miejsce do grandzenia istotnych materiałów, tj. dyplomy, certyfikaty, itp.

- możliwość tworzenia przez nauczycieli własnych, indywidualnych scenariuszy do lekcji, ćwiczeń, prac domowych itp. i przekazanie ich uczniom. Możliwość wymiany scenariuszy lekcji między nauczycielami.

- praca grupowa on-line nauczycieli i uczniów nad wspólnym projektem oraz integracja z popularnymi usługami do pracy

w chmurze.

W Repozytorium Documaster Campus znajdują się zdigitalizowane zasoby cyfrowe uczelni wyższych, m.in. przez Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Jest to jedyna platforma, która gromadzi oficjalne materiały z uczelni wyższych. Celem projektu jest udostępnienie uczniom i nauczycielom wiedzy najwyższej jakości oraz wyrównanie szans społecznych dzięki dostępowi do materiałów online. Dzięki temu każdy użytkownik może korzystać z tych samych materiałów, zarówno w dużym mieście jak i na wsi.

Pobierz broszurę
dla uczelni wyższych

Animowana Prezentacja Documaster Campus dla szkół PL

Animowana Prezentacja Documaster Campus dla szkół EN

Animowana Prezentacja Documaster Campus dla szkół DE

Animowana Prezentacja Documaster Campus dla uczelni wyższych PL

Animowana Prezentacja Documaster Campus dla uczelni wyższych PL konkurs 3.5 "Uczelnia dostępna" PL

Animowana Prezentacja Documaster Campus dla uczelni wyższych EN

Animowana Prezentacja Documaster Campus dla uczelni wyższych DE

Animowana prezentacja DocumasterCampus - Laboratoria Cyfrowe PL

Lekcja języka obcego z Documaster Campus PL

Lekcja języka obcego z Documaster Campus EN

Lekcja języka obcego z Documaster Campus DE

Lekcja przyrody z Documaster Campus PL

Lekcja przyrody z Documaster Campus EN

Lekcja przyrody z Documaster Campus DE

Interface Documaster Campus


Animacja Documaster Campus PL– wersja dla szkół + Office365

Animacja Documaster Campus PL– wersja ogólna (skrócona) 20170323

Animation of Documaster Campus +Microsoft (EN) 20170303

Animacja Documaster Campus DE -wersja ogólna (skrócona) 20170321

Animacja Documaster Campus– wersja dla szkół

Animacja Documaster Campus– wersja dla uczelni

Animacja Documaster Campus– wersja ogólna

Animacja Documaster Campus– wersja ogólna angielska

Animacja Documaster Campus– wersja ogólna niemiecka

Animowana prezentacja DocumasterCampus + Microsoft DE (20170404)

Animowana prezentacja DocumasterCampus + Microsoft PL (20170327)

Animated presentation of DocumasterCampus + Microsoft EN (20170226)

Animowana prezentacja DocumasterCampus – wersja dla szkół (20170102)

Animowana prezentacja DocumasterCampus - wersja dla szkół (20161104)

Animowana prezentacja DocumasterCampus - wersja dla szkół (20160302)

Animowana prezentacja DocumasterCampus - wersja dla uczelni

Animowana prezentacja DocumasterCampus - wersja dla urzędów

Animacja interfejsu WWWDocumaster Campus

Animacja interfejsu MFPDocumaster Campus


Pobierz broszurę
szkół PL
Pobierz Whitepaper

Więcej informacji: campus.documaster.pl

Pobierz broszurę
szkół EN
Pobierz broszurę
dla uczelni wyższych EN
Pobierz broszurę
szkół DE
Pobierz broszurę
dla uczelni wyższych DE

DOCUMASTER CAMPUS JEST ZINTEGROWANY Z MICROSOFT OFFICE 365 EDU

DOFINANSOWANIE

DO 100% ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ

To system chmurowy, który umożliwia gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz ich odtwarzanie i zarządzanie nimi za pomocą urządzeń połączonych z Internetem.

Zgromadzona wiedza jest bezpieczna dla przedszkolaka i chroniona przed osobami nieuprawnionymi, o czym decyduje autoryzacja użytkowników. Dzięki temu dostęp do chmury mają tylko zarejestrowani użytkownicy, a możliwość publikowania jedynie wskazane osoby (najczęściej wychowawcy).

Włączone w system urządzenia, między innymi kolorowe drukarki i projektory, monitory i tablice interaktywne, umożliwiają kształcenie przedszkolaka z wykorzystaniem najnowszych metod edukacyjnych.

Badania wskazują, iż nowoczesna edukacja przedszkolna wymaga włączenia w rozwój dziecka nie tylko wychowawców, ale również członków rodziny przedszkolaka. Documaster Campus Junior, wykorzystuje najnowsze technologie komunikacyjne i narzędzia, by zaangażować zarówno rodziców, jak i innych członków rodziny w proces edukacji dziecka. Zawiera wbudowany komunikator oraz moduł Skype, umożliwiające komunikację wewnątrz systemu (np. w relacji wychowawca - rodzic).

Główne funkcje systemu Documaster Campus Junior:

- wyszukiwanie informacji za pomocą zintegrowanej z systemem wyszukiwarki semantycznej,

- zamieszczanie dowolnych plików (np. zeskanowanych rysunków, zdjęć, nagrań wykonanych telefonem komórkowym) na kontach dzieci przez nie same, przez ich wychowawców lub członków rodziny posiadających dostęp do konta,

- łatwe i bezpieczne zamieszczanie, przechowywanie oraz swobodne udostępnianie różnego rodzaju materiałów edukacyjnych bez względu na ich wagę (w tym plików multimedialnych, zdjęć, rysunków, skanów, plików tekstowych),

- drukowanie, kopiowanie i skanowanie za pomocą zintegrowanych z systemem kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych,,

- wykorzystanie projektów multimedialnych marki EPSON podczas zajęć kreatywnych oraz ruchowych,

- komunikacja wewnątrz systemu za pomocą wbudowanego komunikatora i programu Skype.

Korzyści dla rodziców:

- wyeliminowanie konieczności zakupu części materiałów edukacyjnych drogą tradycyjną,

- zapewnienie swoim dzieciom dostępu do najnowszych metod i narzędzi edukacyjnych, wspierających jednocześnie rozwój umysłowy i motoryczny,

- bezpieczeństwo: wszystkie treści i metody dydaktyczne są udostępnione rodzicom i im znane,

- ułatwienie kontaktu z wychowawcami dzięki komunikacji on-line,

- możliwość pracy z dzieckiem w domu dzięki dostępowi do systemu Documaster Edu (na przykład podczas choroby dziecka).

Korzyści dla przedszkolaków:

- wielopoziomowy rozwój dziecka dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania i narzędzi,

- nauka poprzez zabawę i ruch dzięki wprowadzeniu urządzeń interaktywnych,

- swobodny i bezpłatny dostęp do dużej ilości urozmaiconych materiałów edukacyjnych, filmów, bajek, zdjęć, niedostępnych w ofercie innych przedszkoli,

- możliwość pracy w domu z rodzicami, dzięki dostępowi on-line do wszystkich materiałów zamieszczonych przez wychowawcę (istotne w przypadku choroby oraz dla dzieci o specjalnych potrzebach: bardzo zdolnych lub wymagających więcej pracy).

Pobierz broszurę
produktową

Więcej informacji: edu.documaster.pl

DOCUMASTER CAMPUS

JUNIOR JEST ZINTEGROWANY Z MICROSOFT OFFICE 365 EDU

DOFINANSOWANIE

DO 80% ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ

To innowacyjne oprogramowanie chmurowe ułatwiające komunikację pomiędzy przedsiębiorcami, pracownikami, oddziałami firmy oraz komunikację z dealerami, partnerami,

a także z klientami.

Dzięki niezwykłej łatwości użycia naszego rozwiązania, użytkownicy mogą gromadzić i bezpiecznie udostępniać istotne, poufne dokumenty np. z danymi osobowymi, informacje na temat oferowanych usług, produktów oraz wrażliwe ze względu na poufność danych dokumenty, materiały, filmy, prezentacje np. szkoleniowe i wszelkie inne dokumenty -takie jak: umowy, zestawienia finansowe, raporty itp. Jest to również idealne rozwiązanie do wymiany wiedzy i treści, przeprowadzania zdalnych szkoleń oraz multimedialnych kursów np. doszkalających kadry, nowych pracowników, także w filiach

i oddziałach firmy.


Pracownicy firmy mogą przechowywać wszystkie istotne firmowe materiały w jednym miejscu, z wygodnym dostępem on-line wszędzie, gdzie jest to niezbędne, wykorzystując w tym celu tylko przeglądarkę internetową.

Oferowane rozwiązanie chmurowe łączy wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i wraz ze sprzętem biurowym, zapewnia bezpieczny i wygodny dostęp do wszystkich materiałów, które w danym momencie są niezbędne. Dzięki specjalnie oprogramowanym urządzeniom wielofunkcyjnym korzystanie z najwyżej jakości usług drukowania, skanowania

i kopiowania jest niezwykle intuicyjne bez względu na ilość urządzeń czy wykorzystane modele, a dostęp do poszczególnych funkcji urządzeń posiadają tylko uprawnieni użytkownicy.


Rozwiązanie chmurowe Documaster Office in the Cloud to również gwarancja bezpiecznego przechowywania i korzystania ze zgromadzonych materiałów w dowolnej formie, możliwość zarządzania prawami dostępu do tychże zasobów oraz semantyczna, kontekstowa wyszukiwarka, dzięki której szybko

i efektywnie wyświetlane są wyszukiwane zasoby.


Korzyści wynikające z wykorzystania Documaster Office in the Cloud w firmie:

- wygodny i szybki dostęp do cyfrowych zasobów firmy, zapewniający poufność gromadzonych danych,


- wyjątkowo łatwe i bezpieczne zamieszczanie materiałów

w formie cyfrowej, które mogą być gromadzone w bardzo dużych ilościach, bez względu na to czy są to pliki tekstowe czy multimedialne,


- intuicyjne zamieszczanie materiałów w chmurze przy użyciu dedykowanego oprogramowania na urządzeniach Epson,

podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych w kontekście gromadzonych danych i informacji – wszystkie zasoby przechowywane są w prywatnym, firmowym środowisku chmurowym, bez dostępu przez osoby postronne do zgromadzonych danych,


- zapewnienie komunikacji pomiędzy użytkownikami systemu,

tj. pracownikami konkretnej firmy oraz jej klientami


- idealne narzędzie do gromadzenia wrażliwych, poufnych danych osobowych, spełniające wymagania GIODO


- idealne narzędzie do prowadzenia dokumentacji np. urządzeń, pojazdów, maszyn będących na stanie firmy; dokumentacji pracowników (np. akt osobowych)


- zaawansowane semantyczne wyszukiwanie udostępnionych materiałów, wraz z wyszukiwaniem kontekstowym – wystarczy,

że szukana fraza występuje w treści przeszukiwanych dokumentów,


- intuicyjne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań, skalowalne zależnie od ilości użytkowników

i przechowywanych danych oraz wykorzystywanego środowiska informatycznego.

Pobierz broszurę
produktową

Dostępny w interfejsie komunikator zapewnia możliwość komunikowania się pomiędzy użytkownikami rozwiązania.

Pobierz broszurę
2018

Documaster Multiaudit pozwala na obniżenie kosztów druku poprzez dostarczanie danych niezbędnych do podjęcia działań optymalizujących wydatki i rozliczania ich na poszczególnych pracowników.


W każdym przedsiębiorstwie wykonywanych jest wiele wydruków. Część z nich okazuje się jednak niepotrzebna. Są to zarówno dokumenty, które mogłyby istnieć tylko w wersji elektronicznej, jak również te, będące nadużyciem ze strony pracowników. Już sama świadomość, że proces drukowania jest poddawany kontroli powoduje wśród pracowników redukcję kosztów wydruków. Kontrola powoduje lepsze gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz eliminuje rozrzutność.


Dzięki Documaster Multiaudit można monitorować pracowników. Pozwala na to dostęp do bieżących informacji, określających kiedy, przez kogo i w jakim nakładzie został wydrukowany dokument określonego typu (np. DOC, e-mail, strona WWW) oraz jaką miał nazwę. Ze względu na bezpieczeństwo Państwa organizacji Documaster Multiaudit nie analizuje treści drukowanych dokumentów.


Documaster Multiaudit umożliwia uzyskanie okresowych raportów o nakładach i kosztach wydruków dla wszystkich użytkowników, struktur organizacyjnych oraz lokalizacji i urządzeń. Można wybrać jeden z kilkunastu gotowych szablonów raportów, ustalić okres czasu z dokładnością do jednego dnia, a następnie wyeksportować dane o kosztach do systemów finansowo – księgowych, wydrukować, wysłać je pocztą elektroniczną lub zachować np. w postaci pliku PDF lub Excel.


Dane gromadzone przez Documaster Multiaudit pozwalają na przeanalizowanie i ustalenie przyzwyczajeń pracowników co do wykorzystania urządzeń i sposobów produkcji dokumentów.

Program dostarcza informacje o drukarkach, kopiarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych, które są przeciążone, nieużywane lub generują najwyższe koszty. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów drukowania i kopiowania bez inwestowania w nowy sprzęt.


Dodatkowo Documaster Multiaudit umożliwia lepsze planowanie zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz innych wydatków związanych z produkcją dokumentów. Do administracji systemem, w tym zarządzania kontami użytkowników, limitami, projektami oraz do generowania raportów służy interfejs WWW, który umożliwia zmianę ustawień systemu oraz pobieranie aktualnych i historycznych informacji. Dzięki temu rozwiązaniu zarządzanie Documaster Multiaudit jest możliwe przez wiele osób i to bez potrzeby instalowania na ich stacjach jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Wystarczy zainstalowana aktualna wersja dowolnej przeglądarki internetowej.

- obniżenie kosztów drukowania i kopiowania dokumentów

- profesjonalne doradztwo przy tworzeniu strategii firmy w zakresie tworzenia i zarządzania przepływem dokumentów oraz informacji w powiązaniu z systemami ERP i CRM

- optymalizacja procesów pracy oraz kontrola nad pracownikami i ich zadaniami

- wzrost bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych dokumentów – zapewniona funkcjonalność poufnych wydruków z systemów Windows, Linux i SAP

- dokładne wewnętrzne rozliczanie kosztów produkcji dokumentów oraz budżetowanie

- podniesienie efektywności posiadanych zasobów informatycznych

- sprawdzone, najnowocześniejsze rozwiązania oparte o najwyższej klasy sprzęt cyfrowy i profesjonalne oprogramowanie

- szybki i profesjonalny serwis oraz szkolenia i konsultacje techniczne

- sprawdzony partner z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży automatyki biurowej oraz z bogatymi referencjami.

Korzyści z zastosowania systemu Documaster Multiaudit:

Pobierz broszurę
produktową

Więcej informacji: documaster.pl/-multiaudit/

Pobierz broszurę
2018

Documaster Service jest oprogramowaniem, którego zadaniem jest ciągłe monitorowanie wszystkich sieciowych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i przekazywanie informacji o ich aktualnym stanie technicznym. Zastosowanie systemu Documaster Service umożliwia sprawną administrację posiadanych urządzeń oraz wydajne zarządzanie serwisem floty urządzeń drukujących różnych producentów, w wielu lokalizacjach. Dlatego optymalizuje działania wykonywane przez administratorów IT, firmy serwisujące oraz osoby odpowiedzialne za zamówienia i utrzymanie floty urządzeń biurowych.


Zastosowanie Documaster Service doskonale sprawdza się w firmach:

- wykorzystujących liczną flotę sieciowych urządzeń drukujących

- posiadających wiele lokalizacji sieciowych urządzeń drukujących

- mających wysokie wymagania serwisowe (np. wydruki masowe)


Documaster Service udostępnia informację w postaci przejrzystych i zwięzłych raportów. Są one automatycznie wysyłane do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie urządzeń drukujących i kopiujących, umożliwiając im podjęcie stosownych działań.

W celu uzyskania jak najlepszej kontroli nad całą infrastrukturą IT, Documaster Service, umożliwia dostęp do informacji w formie raportów on-line, za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.


Documaster Service na bieżąco śledzi wszystkie podłączone do sieci urządzenia wielofunkcyjne, zbierając szereg informacji o ich stanie.

Dzięki temu jest w stanie generować bardzo użytecznych raportów:

- zestawienie liczników wybranych urządzeń

- ilość wykonywanych prac na jednostkę czasu

- obciążenia maszyny w określonym czasie- zużycie tonerów.

Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster Service:

Organizacjom / firmom zależy na zredukowaniu wydatków ponoszonych na utrzymanie i nadzorowanie infrastruktury, podniesienie jej produktywności oraz obniżenie kosztów administracji.


Documaster Service umożliwia:

- nadzorowanie oraz automatyczną inwentaryzację posiadanej floty urządzeń drukujących (automatyczne skanowanie sieci, odnajdywanie urządzeń i wskazanie urządzeń off-line, informowanie o awariach)

- określanie zużycia posiadanego sprzętu (stany liczników całkowitych)

- kontrolę on-line nad sprawnym funkcjonowaniem każdego urządzenia (powiadomienia)

- kontrolę nad urządzeniami bez względu na ich lokalizację

- kontrolę nad urządzeniami wszystkich producentów

-zarządzanie logistyką materiałów eksploatacyjnych i przewidywanie terminu ich wymiany

- planowanie przeglądów okresowych i konserwacji

- zwiększenie wydajności floty urządzeń oraz pracowników przez szybką likwidację przestojów

- automatyzację wezwań serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych

- zwiększenie wydajności administratorów IT przez odciążenie jego stanowiska

- obniżenie kosztów serwisu oraz kosztów oraz kosztów eksploatacyjnych dzięki scentralizowaniu i ujednoliceniu zamówień

- automatyczne generowanie raportów o stanach liczników urządzeń.

Pobierz broszurę
produktową

Więcej informacji: documaster.pl/-service/

Oprócz tego Documaster Service umożliwia okresowe generowanie i wysyłanie raportów dotyczących ilości wykonywanych prac na adres mailowy. Częstotliwość otrzymywania takich raportów jest ustalana przez użytkownika.


Unikalną zaletą systemu Documaster Service jest możliwość automatycznego powiadamiania serwisu o rodzaju zaistniałej usterki. Powoduje to odciążenie pracowników zajmujących się tym do tej pory, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia ich wydajności.

Pobierz broszurę
2018

Documaster Easyoffice umożliwia :

- różnicowanie praw dostępu do funkcjonalności urządzeń

- autoryzacje użytkowników•zarządzanie kolejką wydruków z przy urządzeniu

- intuicyjne i proste zarządzanie wykonywanymi pracami•dystrybucję dokumentów

- integracje z systemami DMS

- wykonywanie wydruków podążających (follow-me pinting)

- wykonywanie wydruków poufnych


Documaster Easyoffice składa się z aplikacji klienckich, części serwerowej oraz opcjonalnego czytnika kart. Do konfiguracji i zarządzania pracą systemu wykorzystywana jest konsola administratora dostępna jako GUI (graphical user interface).

Documaster Easyoffice umożliwia przydzielanie i zarządzanie prawami dostępu użytkowników systemu.


Określanie i zarządzanie prawami odbywa się przy wykorzystaniu aplikacji serwerowej Documaster Easyoffice i umożliwia indywidualne przydzielanie następujących praw:

- prawo do skanowania•prawo do faksowania

- dostęp do serwera dokumentów danego urządzenia

- prawo do drukowania w mono•prawo do drukowania w kolorze

- prawo do kopiowania w mono•prawo do kopiowania w kolorze

- ustalanie dozwolonych formatów dla wydruków


Interfejs użytkownika został przystosowany w taki sposób, aby korzystanie z funkcji było intuicyjne i czytelne.


Widok interfejsu został podzielony na trzy zakładki:

- zakładka drukowanie

- zakładka kopiowanie

- zakładka skanowanie

Interfejs użytkownika został przystosowany w taki sposób, aby korzystanie z funkcji było intuicyjne i czytelne.

Widok interfejsu został podzielony na trzy zakładki:

- zakładka drukowanie

- zakładka kopiowanie

- zakładka skanowanie


Documaster Easyoffice zapewnia realizację wydruku poufnego. Wydruk generowany przez użytkownika jest przechowywany na serwerze do momentu, aż użytkownik podejdzie do wybranego urządzenia drukującego, uwierzytelni się i zażąda drukowania wskazanego dokumentu. Gwarantuje to pełną poufność informacji zawartych w drukowanych dokumentach i uniemożliwia przypadkowe pomieszanie dokumentów różnych użytkowników.

Documaster Easyoffice pozwala również na podjęcie drukowanych prac na urządzeniu wielofunkcyjnym wyposażonym w terminal programowy Documaster EasyOffice. Użytkownik wysyła wydruk do serwera i w dowolnym momencie uwierzytelnia się na dowolnym urządzeniu drukującym i zleca wykonanie wydruku odpowiedniego dokumentu. W ten sposób użytkownicy nie muszą z góry decydować, na którym urządzeniu zostanie wykonany wydruk. Ogranicza to czas oczekiwania na wydruk spowodowany np. kolejkami przy urządzeniach, chwilowymi przerwami w pracy poszczególnych urządzeń oraz umożliwia wybór dogodnego przez pracowników miejsca odebrania wydruków.

Pobierz broszurę
produktową

Więcej informacji: documaster.pl/-easyoffeice/

Pobierz broszurę
2018

To innowacyjne rozwiązanie chmurowe do obsługi wydarzeń

i konferencji, które skierowane do najbardziej wymagających klientów. Głównym celem wykorzystania Documaster Event Cloud jest całkowita eliminacja kosztów związanych z wydrukiem materiałów konferencyjnych w drukarniach zewnętrznych oraz zsynchronizowanie informacji w trakcie organizacji i trwania konferencji/warsztatów/seminariów.Documaster Event Cloud oferuje nowatorską infrastrukturę chmurową, która rewolucjonizujeświadczenie usług IT dla sektora szkoleniowego konferencyjnego i informacyjnego. Wyżej wspomniane, kompleksowe rozwiązanie chmurowe, przeznaczone jest do zarządzania materiałami konferencyjnymi. Dzięki integracji oprogramowania z urządzeniem wielofunkcyjnym, uczestnicy wydarzenia mają możliwość drukowania, skanowania i kopiowania wybranych materiałów, oferowanych przez organizatora.Przed rozpoczęciem konferencji zazwyczaj drukowanych jest również w drukarniach wielemateriałów. Część z nich okazuje się jednak niepotrzebna. Są to zarówno materiały, które mogłyby istnieć tylko w wersji elektronicznej, jak również te, które poprzez zmiany w programie stają się nieaktualne. Ponadto, nie każdy uczestnik zainteresowany jest wszystkimi otrzymanymi broszurami, z tego powodu duża ich część jest wyrzucana. Wiąże się to z ogromnymi dodatkowymi kosztami dla firmy organizującej wydarzenie. Kontrola zarządzania materiałami w chmurze konferencyjnej Documaster Event Cloud , powoduje lepsze gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz znaczące oszczędności. Organizator, opierając się na własnych potrzebach oraz zasobach finansowych, sam ogranicza koszty ustawiając limity dla poszczególnych użytkowników na druk, skan oraz kopiowaniemateriałów/dokumentów.

W systemie Documaster Event Cloud koszt wydruku obliczany jest na podstawie procentowego pokrycia strony tonerem, gwarantując bezkonkurencyjną cenę rzeczywistą.


zięki Documaster Event Cloud można monitorować, jakie materiały cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników. Pozwala to na dostosowanie treści oraz formy materiałów do ich potrzeb, przy organizacji następnych wydarzeń. Korzystanie z Documaster Event Cloud zapewnione jest z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, tj. smartfon, tablet, notebook. Organizator, otrzymuje link lub dane logowania (unikalny identyfikator i hasło) do części systemu poświęconej konferencji, gdzie może dodawać pliki(materiały konferencyjne, informacje o wydarzeniu, dojeździe opisy prelegentów, materiały reklamowe, itp.).

Documaster Event Cloud zapewnia stały dostęp do informacji związanych z odbywającym się wydarzeniem przed, w trakcie i po jego zakończeniu. Wystarczy tylko smartfon, tablet lub laptop z dostępem do Internetu. Skutkuje to, utrzymaniem stałego kontaktu z uczestnikami, co owocuje wzrostem zaufania i rozbudową sieci kontaktów biznesowych. Redukcja ilości otrzymanych broszur, pozwala na zaoszczędzenie miejsca w bagażu, dodatkowo materiały w wersji elektronicznej są również praktyczniejsze do przechowywania i przeszukiwania. Dostępność i coraz większa dojrzałość produktów Documaster spowodowały wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi, jako narzędzia wspomagającego zarządzanie treścią/wiedzą i informacją. Wdrożenie omówionego rozwiązania niesie za sobą wiele korzyści, oprócz całkowitej redukcji kosztów wydruku w drukarniach zewnętrznych, zapewnia stały dostęp do materiałów

i możliwość ich aktualizacji oraz wspomaga interakcję między uczestnikami. Redukcja ilości wydruków, pozwala zadbać o środowisko, a innowacyjność użytego rozwiązania podniesie prestiż organizowanej konferencji, podnosząc jej atrakcyjność względem innych organizatorów.

Pobierz broszurę

Więcej informacji: documaster.pl/eventcloud

To rozwiązanie chmurowe, które umożliwia szybką, bardzo łatwą i bezpieczną komunikację miedzy firmą transportową, a kierowcą ciężarówki. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu.Kierowca pojazdu mający dostęp przez telefon komórkowy lub tablet do sieci, wyposażony jest również w przenośny mobilny skaner oraz drukarkę. Za pomocą loginu i hasła loguje się do chmury Documaster Truck In the Cloud i może odbierać wiadomości zamieszczone przez uprawnionych pracowników ze swojej macierzystej firmy. Może je również wydrukować, a także zamieszczać zeskanowane dokumenty tak, aby poszczególni, uprawnieni pracownicy firmy mieli do nich dostęp (np. dokumenty CMR).


W chmurze Documaster Truck in the Cloud można zamieszczać wszelkie pliki i wyszukiwać je za pomocą wyszukiwarki kontekstowej.Chmurę można skonfigurować w praktycznie dowolny sposób i zamieszczać w niej chronologicznie materiały dotyczące np. podróży danej ciężarówki i dokumenty dotyczące jej napraw, pozwoleń, dopuszczeń i wielu innych rzeczy jakie właściciel pojazdu uzna za stosowne i potrzebne. System Documaster Truck in the Cloud jest zintegrowany z wysokiej klasy urządzeniami, takimi jak kompaktowe drukarki akumulatorowe i drukarki przenośne.

Pobierz broszurę

Z naszych rozwiązań Documaster korzysta już ponad 150 000 użytkowników w całej Polsce.

ul. Mydlana 3b, 51-502 Wrocław

KRS 0000068587 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Kapitał zakładowy opłacony: 500003 zł,

NIP: 899-01-07 -125

www.euroimpex.pl, www.documaster.pl

Copyright 2019 @Euroimpex SA