Dealerze, zgłoś swoje działania:


Powrót do strony głównej

Aby Państwa praca była możliwie najbardziej efektywna, stworzyliśmy system, który monitoruje działania wszystkich naszych dealerów, na terenie całego kraju i informuje o kliencie. Dzięki temu w przypadku kontaktu z klientem, u którego był już inny dealer, otrzymacie Państwo taką informację wraz z instrukcją dalszego działania.

TRANSPARENTNOŚĆ

Dealerzy nie konkurują ze sobą u tego samego klienta

DOSTĘP DO INFORMACJI

Dealerzy posiadają dostęp do informacji na temat klienta jeszcze przed rozpoczęciem rozmów

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

Dzięki wiedzy na temat klienta dealer ma większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie rozmów

Aby zgłosić klienta, należy uzupełnić formularz, podając:

- nazwę klienta/firmy, NIP i adres,

- przedmiot oferty (czego dotyczy),

- status oferty: w przygotowaniu, złożona, zaakceptowana, odrzucona, wdrożona*

- swoje imię i nazwisko,

- adres email do kontaktu.


*objaśnienia:

oferta w przygotowaniu - dealer odbył rozmowę/spotkanie z klientem i jest w trakcie przygotowania oferty

oferta złożona - klient otrzymał ofertę

oferta zaakceptowana - klient zaakceptował ofertę

oferta odrzucona - klient odrzucił ofertę

oferta wdrożona - usługa/produkt został wdrożony u klienta


Formularz musi być wypełniony zawsze, gdy zmienia się status oferty: po pierwszym kontakcie (oferta w przygotowaniu), po jej złożeniu, po jej zaakceptowaniu bądź odrzuceniu przez klienta oraz po wdrożeniu.


Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Zgłoś klienta/firmę:

Informacje przekazywane poprzez formularz są poufne i służą jedynie wspomaganiu pracy naszych Dealerów. Żadne dane na temat klientów (nazwa, NIP, adres) nie będą udostępniane, przekazywane ani wykorzystywane w celach innych, niż wewnętrzny system informowania naszych dealerów.

Barbara Pokorny

Krzysztof Pokorny

Dariusz Kędziora

Prezes Euroimpex S.A.

Dyrektor Handlowy

w Euroimpex S.A.

Dyrektor Zarządzająca

w Euroimpex S.A.

ul. Mydlana 3b, 51-502 Wrocław

KRS 0000068587 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Kapitał zakładowy opłacony: 500003 zł,

NIP: 899-01-07 -125

www.euroimpex.pl, www.documaster.pl

Copyright 2019 @Euroimpex SA